Posts

Sri Jagannath Dham Festivals

Sri Jagannath Dham Festivals

There are festivals celebrated at the temple all throughout the year.
*Chandan yatra – chaitra Masarambha
*Sneha yatra – Jyestha Paurnima
*Rath yatra – shravan shukla
*Jhulan yatra
*Dashami to chaturdashi
*Karkat or dakshinayana sankranti
*Chitalagi amabashya – Shravana
*Rahurekha lagi – Bhadraba
*Krishnana janma
*Saptapuri amabashya – Bhadraba
*Ganesh chaturthi – Bhadraba
*Rishi Panchami – Bhadraba 5th day
*Radhastami – Bhadraba – 8th day
*Parswava Parivartan – bhadraba 11th day
*Bamam janma or sunia – bhadraba – 12th day
*Anant chaturdashi – 1st sep bhadraba,14th day
*Indra govinda puja – 2nd sep bhadraba full moon day
*Sahasra kumbha mela – ashwina 8th day
*Dasahara – ashwina
*Kumar purnima – ashwina