SUB-DIVISION –SAMBALPUR

1. Baladev Thakur and Brahrnapur Math
At- Jharuapara
Po- Sambalpur
2. Baladev Jew Thakur
At- Jharuapara
Po- Sambalpur
3. Baladev Jew Mahaprabhu
At/Po- Tabal
4. Dadhibarnan Mahaprabhu
At- Mahantipara
Po- Sambalpur
5. Dadhibaman and Jagannath
At/Po- Jhankarpalli
6. Dadhibaman
At/Po- Ramapalanga
7. Dadhibaman
At/Po- Rangali
8. Dadhibaman
At- Adda
Po- Sahapur
9. Dadhibaman and Jagannath
At/Po- Ladda
10. Dadhibaman
At- Bairmunda
Po- Burla
11. Dadhibaman Jew
At- Karadola
Po- Chipilima
12. Dadhibaman Jew
At/Po- Chipilima
13. Dadhibaman and Jagannath Mahaprabhu
At- Kuria
Po- Regali
14. Dadhibaban Mahaprabhu
At/Po- Parmanpur
15. Dadhibaman
At- Gamharipania
Po- Paramanpur
16. Dadhibaman Dev
At- Basantapur
Po- Chipilima
17. Dadhibaman Mahaprabhu
At- Basantapur
Po- Chipilima
18. Dadhibaman Mahaprabhu
At- Dhamunda
Po- Sambalpur
19. Dadhibaman Mahaprabhu
At/Po- Golabandha
20. Dadhibaman Mahaprabhu
At- Barajipalli
Po- Gulunda
21. Dadhibaman Mahaprabhu
At- Gudamunda
Po- Burla
22. Dadhibaman Dev
At- Barahampur
Po- Churpural
23. Dadhibaman Mahaprabhu
At- Ghenupalli
Po-Badasbhira
24. Dadhibaban
At- Ghanupalli
Po- Bedasuin
25. Dadhibamnan
At- Khaliapalli
Po- Padiapahal
26. Dadhibaban Dev
At- Bhujitikira
Po- Maneswar
27. Dadhibaman Jew
At- Baijamunda
Po- Ambasadha
28. Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Sahaspur
29. Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Sahaspur
30. Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Kesapalli
31. Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Lapanga
32. Jagannath Mahaprabhu
At- New Salad
Po- Regali
33. Jagannath Mahaprabhu
At- Samisinghani
Po- Kalapali
34. Jagannath  Mahaprabhu
At-Nuapalli
Po- Themera
35. Jagannath Mahaprabhu
At- Ullasan
Po- Sasan
36.Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Jajumura
37. Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Badailisinga
38. Jagannath Valarprabhu
At/Po- Bugupalli
39. Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Machhida
40. Jagannath Mahaprabhu
At/Po-Bagmunda
41. Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Sunari
42. Jagannath Mahaprabhu
At- Talibahal
Po- Lapanga
43. Jagannath Gopal Jew
At-Remeda
Po- Khetrarajpur
44. Jagannath Temple
At- Bheditikara
Po- Baragaon
45. Jagannath
At- Talaba
Po- Sasan
46. Jagannth Temple
At- Medipara
Po- Sambalpur
47. Jagannath Temple
At- Baghara
Po- Sapalahara
48. Jagannath Temple
At-Tahuda
Po- Rampela
49. Jagannath Temple
At- Talab
Po- Sasan
50. Jagannath Temple
At/Po-Themara
51. Jagannath Math
At/Po- Sahaspur
52. Jagannath
At- Bahuchamuli
Po- Bengali
53. Jagannath
At- Ramapalanga
Po- Remunda
54. Jagannath Pitapalli
At- Badadunguri
Po- Paramanpur
55. Jagannath Mahaprabhu
At- New Salad
Po- Rengali
56. Jagannath Mahaprabhu
At- Pandaripalli
Po- Paramanpur
57. Jagannath
At/Po- Remeda
58. Jagannath Dadhibaman
At/Po-Badagaon
59. Jagannath      Mahaprabhu
At- Khalliapalli
Po- Padiabahal
60. Jagannath Dadhibaman
At- Balalinga
Po- Maneswar
61. Jagannath Mahaprabhu
At- Gulmal
Po- Katarbaga
62. Jagannath Jew
At/Po- Gourpalli
63. Jagannath Mahaprabhu
At- Jangala
Po- Katarbaga
64. Jagannath Dadhibaman
At-Baijamunda
Po-Amasadakotapalli
65. Jagannath Mahaprabhu
At- Pitapalli
Po- Kenadhipur
66. Jagannath
At- Rengali
Po- Charmal
67. Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Katarabaga
68. Jagannath Mahaprabhu
At- Piparada
Po- Godaloisingha
69. Jagannath Mahaprabhu
At- Kulasara
Po- Jujumara
70. Shri Jagannath
At/Po- Golabandha
71. Shri Jagannath
At- Bhursipalli
Po- Topegram
72. Jagannath Mahaprabhu
At- Pandiapalli
Po- Paramanpur
73. Jagannath Mahaprabhu
At- Kelani
Po- Mura
74. Jagannath Mahaprabhu
At- Tahuda
Po- Ramapela
75. Jagannath Mahaprabhu
At- Gambarpalli
Po- Rampella
76. Jagannath Mahaprabhu
At- Tilia
Po-Ramapela
77. Jagannath Mahaprabhu
At- Pipalipani
Po- Rampela
78. Jagannath Mahaprabhu
At/Po-Rampella
79. Shri Jagannath
At/po- Hatibari
80. Shri Jagannath
At- Gulamal
Po-Katarbag
81. Shri Jagannath
At/Po- Sarabala
82. Shri Jagannath
At- Balalanga
Po- Maneswar
83. Jagannath Jew
At/Po- Baham
84. Jagannath Mahaprabhu
At- Sehalpalli
Po- Chaurarpur
85. Jagannath Jew
At- Khandual
Po- Dhanupalli
86. Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Naikula
87. Shri Jagarinath
At- Beherapalli
Po- Badamal
88. Jagannath Jew
At- Remada
Po- Khetrarajpur
89. Jagannath Mahaprabhu
At- Nuapalli
Po- Laida
90. Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Nuamura
91. Jagannath Mahaprabhu
At- Balalanga
Po-Maneswar
92. Shri Jagannath Temple
At/Po- Budharaja
93. Shri Jagannath Temple
At/Po- Sakhipara
94. Shri Jagannath Temple
At/Po- Khetrarajapur
95. Shri JagannathTemple
At/Po- Bhatara