SUB-DIVISION – JAJPUR

1.     Baladev Jew

At- Baladia
Po- Tarpur
2.     Baladev Jew
At/Po- Kalynpur
3.     Baladev Jew
At-Charapada
Po- Hatasahi
4.     Baladev Jew
At-Bhatakaiachapur
Po- Garhmadhupur
5.     Baladeb Jew
At-Jahana
Po- Jajpur Road
6.     Baladev Jew
At- Kantipur
Po- Madhusudanpur
7.     Baladeb Jew & Baladia Math
At-Baladia
Po- Korei
8.     Baladev Jew Thakur
At- Ichhapur
Po- Sadanandapur
9.     Baladeb Jew
At- Narendrabhogakantara
Po- Purabkeat
10.   Dadhibaban
At- Nahara
Po- Chhatia
11.   Dadhibaban
At- Clakunda
Po- Pritipur
12.   Dadhibaban
At- Kapila
Po- Mashra
13.   Dadhibaban Jew and Kumbhei Math
At- Kumbheibyra, Po- Jajpur
14.   Dadhibaban Jew
At- Palei
Po- Benipur
15.   Dadhibaban Jew
At- Talukapada
Po- Binjharpur
16.   Dadhibaban Jew
At- Ratalanga
Po- Bari
17.   Dadhibaban Jew
At- Purunasahi
Po-Ahiyas
18.   Dadhibaban Jew
At- Barada
Po- Korei
19.   Dadhibaban Deb and Jhadeswar Deb
At- Kadei
Po- Bayree
20.   Dadhibaban Jew and Naga Math
At-Banada
Po- Palei
21.   Dadhibaban Thakur
At- Barakati (Mundahat)
Po-Uttarkul
22.   Dadhibaban Jew
At/Po- Biruda
23.   Dadhibaban Jew
At/Po- Sasanda
24.   Dadhibaban and Others
At- Tolkani
Po- Sukinda
25.   Dadhibaban Jew
At- Pachhikate
Po- Ragadi
26.   Dadhibaban Jew
At- Paikasta, Po- Borikina
27.  Jagannath
At- Mallikapur
Po-Ahiyas
28.   Jagannath Mahaprabhu
(Kedala Math)
At/Po- Haridaspur
29.   Jagannath
At/Po- Jajpur
30.   Jagannath Jew
At- Bentada
Po- Barabati
31.   Jagannath Jew
At-Narsinghpur
Po- Dharmasala
32.   Jagannath Jew Math
At-Haripur
Po- Kabirpur
33.   Jagannath Temple
At- Hasanapur
Po- Sujanpur
34.   Jagannath Thakur
At- Jilanasi
Po- Binjharpur
35.   Jagannath Thakur
At/Po- Barikul
36.   Jagannath Temple
At- Katikata
Po- Rambag
37.   Jagannath Jew
At- Balarampur
Po- Kabatbandha
38.   Jagannath Amrutamohini
At- Nisimala
Po- Badachana
39.   Jagannath Jew
At/Po- Madhupurgarh
40.   Lord Jagannath
At/Po- Sukinda
41.   Jagannath Mahaprabhu
At/Po-Nuagaon
42.   Jagannath
At- Ichhapur
Po- Garhmadhupur
43.   Jagannath Temple
At-Pachhikot
Po- Ragadi
44.   Jagannath Mahaprabhu
At/Po-Baribagada
45.   Jagannath Jew
At-Aurangabad
Po- Bari
46.   Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Parasadiha
47.   Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Badanandapur
48.   Jagannath Jew and Bala Jew
At- Rajapurmath
Po- Jajpur
49.   Patitapaban and Radhamadhab
At-Kuanarpur
Po- Rambag
50.   Jagannath Temple
At- Chausathipada
Po- Marjatapur
51.   JagannathTemple
At/Po- Anjira
52.   Dadhibamana Temple
At-Laxmi Nagar, Jajpur road.