SUB-DIVISION- BHADRAK

1.     Baladev Jew        
At- Ranjit
Po- Akhuapada
2.     Baladev Jew
At- Kesharpur
Po- Ghanteswar
3.     Bada Jagannath Temple
At/Po- Kaupur
4.     Balabhadra Jew
At/Po- Banto
5.     Baladev Jew
At-Ranjit
Po- Manjuri
6.     Baladev Jew
At-Panasapada
Po- Chandabali
7.     Baladev Jew
At/Po- Ghatpur
8.     Baladev Jew
At-Malatira
Po- Banto
9.     Dadhibaban Thakur
At- Melimegha
Po- Talapada
10.   Dadhibaban Jew
At- Olagaon
Po- Kaupur
11.   Dadhibaban Deb
At- Sirapur
Po- Kaupur
12.   Dadhibaban
At-Talapada
Po- Dhamnagar
13.   Dadhibaban Jew
At- Kata sahi
Po- Sahidnagar
14.   Dadhibaban Jew
At- Balipada
Po- Sohada
15.   Dadhibaban and other deities
At/Po- Eram
16.   Dadhibaban Jew
At- Gaurna1
Po-Guamal
17.   Dadhibaban Thakur
At- Gobindpur
Po- Geltua
18.   Dadhibaban
At/Po- Eram
19.   Jagannath Temple
At/Po- Barahat Trilochanpur
20.   Jagannath
At-Bandhatia
Po- Dhamanagar
21.   Jagannath
At- Silandi
Po- Banta
22.   Jagannath Jew
At- Nilak
Po- Banga
23.   Jagannath Thakur
At- Silandi
Po- Banta
24.   Jagannath Deb
At/Po- Nadigaon
25.   Jagannath Temple
At- Uttarbad
Po- Bhandaripokhari
26.   Sri Jagannath
At/Po- Jagannathpur
27.   Sri Jagannath
At/Po -Diha-Bhattasahi
28.   Shri Jagannath Temple
At/Po- Ishanpur
29.   Shri Jagannath Temple
At/Po -Matipalla
30.   Sri Jagannath Temple
At/Po- Gabasahi
31.   Shri Jagannath Temple
At -Purana Bazar, Sardabarta Matha
32.   Shri Jagannath Temple
At/Po -Bhadrakali
33.   Shri JagannathTemple
At/Po -Nayananda
34.   Shri JagannathTemple
At/Po- Gandapara
35.   Shri JagannathTemple
At/Po -Uttarabahini
36.   Shri Jagannath Temple
At- Baralapokhari
Po- Charampa
37.   Shri Jagannath Temple
At/Po -Dhhanasuni
38.   Sri Brundaban Mandir
At/Po -Sankarpur
39.   Sri JagannathTemple
At- Santia
Po -Nilakanthapur
40.   Sri Dadhibamana Temple
At/Po- Bekamavia Allapur
41.   Sri Jagannath Temple
At/Po- Salandi Colony, Bypass
42.   Sri Jagannath Temple
At/Po -Nayabazar
43.   Patitapabana Temple
At/Po -Banka Bazar
44.   Sri Jagannath Temple
At/Po –Apartibindha